Activitatea AM3

Monitorizarea stării de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din PNCB-H, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș

Obiectivul desemnării ROSCI0027 Cheile Bicazului-Hăşmaş a fost printre altele prezenţa şi conservarea a 4 specii de plante de interes comunitar. În cadrul proiectului obiectivele de conservare specifice sitului pentru speciile vizate este menținerea şi îmbunătăţirea stării de conservare.
Speciile vizate sunt: Asplenium adulterinum, Campanula serrata, Cypripedium calceolus, Iris aphylla subsp. Hungarica.
Specia Tozzia alpina subsp. carpathica (Wolł.) Pawł. & Jasiewicz, a fost identificat de personalul PNCB-H. Această specie a fost cartat și inventariat de experții de plante, evaluat cu scopul introducerii speciei pe Formularul Standard al ROSCI0027, respectiv a speciilor protejate pe teritoriul PNCB-H.

1.    Asplenium adulterinum

Populația de Asplenium adulterinum a fost monitorizată, conform metodologiei în luna iulie și august 2023.
Parametri de monitorizare au fost prelevate de pe suprafețe de probă de 4 mp, în locațiile identificate în studiul de fundamentare din 2015 (Frink, 2015).
Asplenium adulterinum este o specie de origine hibridogenă, fiind un alotetraploid (2n = 144) format prin încrucișarea naturală spontană dintre Asplenium trichomanes și Asplenium viride (Lovis and Reichstein 1968), fiecare dintre speciile părinte fiind caracterizate de configurația genetică diploidă (2n = 72).
Speciile Asplenium trichomanes și Asplenium viride sunt larg răspândite și au populații abundente pe teritoriul sitului, cu multe zone de contact între ele.
Hibridul Asplenium adulterinum este caracterizat în acest aspect de o combinație intermediară, având rahisul în partea bazală bun-negricioasă, iar în partea distală (spre vârf), pe o porțiune variabilă de ⅓ -⅕, de culoare verde. Conform literaturii de specialitate acest aspect ar fi decisiv în determinarea identității hibridului, însă există informații potrivit cărora există forme (sau alți hibrizi) ale speciei Asplenium trichomanes care au frunze cu rahisul bicolor în stadiul inițial, și care ulterior, odată cu înaintarea în vârstă capătă pe toată lungimea rahisului un colorit brun-negricios caracteristic speciei Asplenium trichomanes diploide.
Datorită acestui fapt care practic face imposibilă identificarea fără echivoc a taxonului hibridogen, nu s-a putut confirma cu certitudine prezența acestuia pe teritoriul sitului. Este necesară recoltarea de mostre genetice și efectuarea unor analize genetice comparative, sau studii cariologice pentru determinarea nivelului de ploidie.
În concluzie, statutul de prezență a specie Asplenium adulterinum - este: Incertă.

2.    Campanula serrata

Populația de Campanula serrata a fost monitorizată conform metodologiei în luna iulie și august 2023. În cursul evaluării anterioare (2015) specia a fost identificată în 5 locaţii: pe Pr. Sec, deasupra localității Trei Fântâni, pe Hășmașul Mare, pe Ecem, pe culmea dintre Pr. Cintacului și Pr. Licoș/Likas si sub Vf. Licoș/Likas. Efectivele estimate în 12 puncte de probă au totalizat 290 de exemplare. Principala presiune și amenințare a fost pășunatul cu ovine.
În cursul monitorizării din august 2023, Campanula serrata a fost regăsită cu populații însemnate în 6 zone principale: Hășmașul Mare, Vârful Ascuțit și Vârful Hășmașul Mic, Traseului Poiana Albă, Piatra Singuratică, Vârful Licoș/Likas.
În anul 2023 au fost identificate subareale și populații noi în comparație cu arealul total din 2015. În toate locațiile au fost populații abundente, astfel numărul exemplarelor generative a fost exprimată printr-un interval de minimum-maximum. Efectivele au fost estimate în 34 de puncte de probă de 25 mp. Au fost relevate 3 cvadrate fitocenologice fixe de diferite mărimi.
Efectivele populației statistic se mențin, și se îmbunătățesc aparent. Numărul de lăstari floriferi estimați în 2023 este de minim 14785 - maxim 19470, mult mai mare față de de numărul estimat în 2015 (290 de exemplare generative).
Conform raportului României pe articolul 17, specia ar avea o populație națională de minimum 2100 - maximum 70000 indivizi. Se consideră că aceste efective au fost subestimate, efectivele din sit reprezintă 2-15 % din populația națională.
Mărimea actuală a populației este de minim 50 ori mai mare, decât cea inventariată în anul 2014. Această diferență se datorează inventarierii speciei cu alte metodologii de estimare pe suprafețe mai mari și în mai multe puncte de observații.
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este favorabilă.
Suprafața habitatului speciei în aria naturală protejată este suficient de mare, tendința actuală a suprafeței habitatului este stabilă sau în creștere. Calitatea habitatului în aria naturală protejată este adecvată pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei.
Efectul cumulat al impacturilor, respectiv presiunile actuale și amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei.
 În concluzie starea globală de conservare a speciei Campanula serrata este favorabilă.

3.    Cypripedium calceolus L.-1902

Cu ocazia evaluării din 2014, specia a fost identificată într-o singură locaţie, cu o singură populaţie: pe Suhardul Mic, sub forma de 3 pâlcuri, pe o suprafață de 1000 mp. La această subpopulație în sezonul de monitorizare 2023 s-a mai adăugat:
-  subpopulația din perimetrul localității Lacul Roșu
- 2 exemplare identificate lângă traseul marcat cu dungă galbenă spre  Șaua Țifra (Cifra Nyereg).
Ulterior sezonului de monitorizare a fost semnalat încă subpopulație pe Muntele Suhard, format din 15 lăstari vegetativi - acestea au fost recensate de către personalul parcului în cursul anului .
Subpopulația din Lacul Roșu a fost identificat și marcat de personalul PNCB-H și evaluat de experții de plante implicați în monitorizare, exemplarele aflate sub Șaua Țifra au fost identificate de experții de plante implicați în monitorizare cu ocazia vizitei de la începutul lunii iunie 2023.
Monitorizarea speciei a avut loc la începutul lunii iunie 2023 (1-4 iunie).
Efectivele populației în acest moment statistic se mențin (se îmbunătățesc chiar) datorită faptului că s-au identificat noi  subpopulații.
Mărimea actuală a populației este de minim 3,6 ori mai mare, maxim 5,5 ori mai mare decât cea inventariată în 2014.
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei cât și din punct de vedere al habitatului speciei este favorabilă.
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este de 2604 mp.
Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor este favorabilă.
În concluzie starea de conservare globală  speciei  Cypripedium calceolus L. – 1902 este favorabilă.

4.    Tozzia alpina subsp. carpathica

Specia a fost identificată în anul 2023 de personalul PNCB-H, cartat și inventariat de experții de plante. A fost evaluat cu scopul introducerii speciei pe Formularul Standard al ROSCI0027, respectiv a speciilor protejate pe teritoriul PNCB-H.
Specia nu era inclus în protocolul de monitorizare inițial, astfel nu a fost prestabilită o metodologie de monitorizare.
Pe teren s-a constatat, că densitatea indivizilor este deosebit de mare, pe o suprafață considerabilă la întâlnirea pârâurilor Licoș, Vereschiu și Hășmaș și vărsarea lor în Lacul Roșu.
Pentru obținerea estimări densității populației s-au aplicat 6 suprafețe de probă de 1x1m (6 buc). Mărimea populației a fost determinată pe baza densității pe 1 mp, extrapolat la suprafața întreagă, după eliminarea valorilor extreme.
Populația de Tozzia alpina subsp. carpathica este distribuită pe aproximativ 6748 mp, în 14 fragmente. Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată este de 24000-25000 indivizi (grupuri de lăstari). Mărimea populației în România se estimează în raportul perioadei 2013-2018 pentru Art. 17, Directiva Habitate, la 40-100 indivizi. Astfel mărimea populației în PNCB-H ar fi multipla mărimii populației naționale.
Populație este suficient de mare să asigure perpetuarea speciei în locația cunoscută.
Se consideră că impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei.

5.    Iris aphylla subsp. Hungarica

Cu ocazia evaluării din 2015, specia a fost identificată în 6 locații, cantonate în partea nordică a terenului studiat: sub șaua dintre Suhardul Mic și Suhardul Mare, în zona Vf.-lui Suhardul Mic, sub masivul calcaros Suhardul Mic, în Cheile Bicazului, între Bicaz-Chei și Bârnadu și pe versantul stâng al Pârâul Cupaş.
În sezonul de monitorizare din 2023 (1-4 iunie) au mai fost identificate două subpopulații noi pe Piatra Poienii și o subpopulație pe pereții stâncoși verticali la intrarea în Cheile Bicăjelului.
Efectivele populației statistic se mențin și se îmbunătățesc datorită subpopulațiilor nou-identificate și datorită evaluării mai extinse pe tot arealul subpopulațiilor din efectivele cunoscute.
În anul 2023 a fost cartată o suprafață totală de 4.6437 ha ocupate de populații semnificative de Iris aphylla subsp. hungarica, pe 12 poligoane de areal distincte.
În cursul evaluărilor au fost numărate/estimate în total 12657 exemplare vegetative și 673 exemplare florifere
Mărimea populației actuale este 23 de ori mai mare față de cea evaluată în 2014, fapt ce se datorează metodologiei diferite aplicate și o mai completă inventariere a locațiilor.
Suprafața habitatului speciei în aria naturală protejată este suficient de mare, tendința actuală a suprafeței habitatului speciei este stabilă sau în creștere. Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată este adecvată pentru supraviețuirea pe termen lung a speciei.
Impacturile, respectiv presiunile actuale și amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei.
În concluzie stare globală de conservare a speciei Iris aphylla subsp. Hungarica este favorabilă.