Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș
Tel./Fax: +40 266 336 540
E-mail: pnbicaz@mciuc.rosilva.ro Adresa: Izvoru Mureșului Nr. 664

Cu Junior Rangerii pentru salvarea Lacului Roşu, perla periclitată a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş -2016


 
                În anul 2016,  Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş, cu sprijinul Asociaţiei Gyilkosto Adventure şi-a propus să reînceapă o campania a tragerii  semnalelor de alarmă şi sensibilizare  opiniei publice, pentru salvarea şi necesitatea conservării unui ecosistem acvatic deosebit şi periclitat, reprezentat de Lacul Roşu, care este un lac de baraj natural format în 1837.
În cei aproape 180 ani de existenţă, suprafaţa lacului s-a micşorat până la jumătate din lungimea iniţială, existenţa sa fiind periclitată de aluviuni, de colmatare, de înmulţirea excesiva a unor plante acvatice şi ca urmare a intervenţiei antropice.
                 Evenimentul a fost posibil şi datorită proiectului intitulat: Cu Junior Rangerii pentru salvarea Lacului Roşu, perla periclitată a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul Programului Spaţii verzi, componenta Arii naturale protejate.  
               Scopul proiectului este popularizarea şi ridicarea nivelului de acceptare a Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş, precum şi cultivarea ideii de responsabilitate pentru natură a comunităţiilor locale, în special a celor tineri  în protecţia naturii şi a biodiversităţii Parcului Naţional, odată cu implicarea lor în activităţile proiectului şi în promovarea necesităţii salvării Lacului Roşu.

              În cadrul acestui proiect, cu perioada de implementare 23.04.2016–23.09.2016, s-au derulat următoarele activităţile:
 - în luna mai, organizarea unor prezentări;
 - excursii în apropierea şcolilor şi a unor miniconcursuri în 2 şcoli din Gheorgheni şi Lăzarea cu ocazia: Zilei Biodiversităţii şi Zilei Europene a Parcurilor despre biodiversitate, protecţia mediului, responsabilitatea faţă de mediul înconjurător şi Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş.

La aceste evenimente au fost prezenţi elevii de la Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály din Gheorgheni şi Şcoala Gimnazială Bethlen Gabor din Lăzarea. La sfârşitul prezentăriilor s-au organizat dezbateri cu întrebări despre temele abordate şi au fost oferite celor prezenţi numeroase materiale informative.

               În continuare se vor organiza:
 - prezentări;
 - excursie în apropierea şcolii şi a unui miniconcurs cu ocazia   Zilei Mondiale a Mediului, activitate la care va fi implicată Şcoala Gimnazială Marton Aron din Sândominic;
 - amenajarea unei poteci tematice şi a unei expoziţii outdoor denumite: Trecutul, prezentul şi viitorul Lacului Roşu;
 - proiectarea şi editarea unor ghiduri intitulate: Lacul Roşu, nestemata periclitată al Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş;
 excursii şi instruiri tip Junior Ranger de două zile în zona Piatra Unică şi de trei zile în zona Lacul Roşu;

 - realizarea "Colţului verde al Junior Rangerului" în cele 3 şcoli.
   
    În cursul lunii septembrie 2016,  a avut loc o instruire tip Junior Ranger de mai multe zile în zona Lacu Roşu din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş. Acest eveniment a fost parte a proiectului intitulat Cu Junior Rangerii pentru salvarea Lacului Roşu, perla periclitată al Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi reprezintă unul din activităţile de finalizare pentru această acţiune.
Junior Rangerii din anul 2016 au fost  elevi de clasa a XII-a a Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály din Gheorgheni şi după cum se observă şi pe fotografii, pe parcursul instruirii au avut parte de drumeţii pe cele mai frumoase trasee ale parcului naţional, de educaţie ecologică dar şi de multă distracţie şi activităţi de recreere.
    Proiectul de mai sus este implementat de Asociaţia Gyilkosto Adventure în parteneriat cu Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş şi a fost finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul Programului Spaţii verzi, componenta Arii naturale protejate, ediţia 2016.