III.    MA 3. Asigurarea bazei trofice pentru specia urs (Ursus arctos) în habitatul specific prin plantarea de arbuşti pe o suprafaţă de 2,5 ha în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş

Activitatea de implementare a unor masuri active de conservare pentru asigurarea bazei trofice pentru urs (Ursus arctos) este foarte redusă în Europa și în România. Instalarea acestei baze trofice în zona respectivă este pentru a opri migrarea populației în continuă creștere a speciei urs în zona intravilană a stațiunii Lacu Roșu și a traseelor turistice frecvente  deturiști.
Specia Ursus arctos a fost evaluată cu o stare de conservare satisfăcătoare, identificându-se în teren impacturi precum Colectarea de fructe de pădure şi ciuperci în locurile de odihnă şi locurile potenţiale pentru creşterea puilor, Scăderea bazei trofice prin tăierea arborilor sau distrugerea habitatelor plantelor al căror fructificaţie este sursă de hrană, astfel această activitate are rolul de a asigura baza trofică.
Activitatea de implementare a unor masuri active de conservare pentru asigurarea bazei trofice pentru urs (Ursus arctos) se vor implementa pe raza administrativa a Municipiului Gheorgheni, stațiunea turistică Lacu Roșu. Terenul pe care se va implementa activitatea are o suprafaţă de 2,5 ha şi se află în proprietatea Municipiului Gheorgheni.
Cadastral (potrivit denumirilor de cadastru forestier bazat pe amenajamentele silvice) ele se identifică prin amenajamentul Municipiului Gheorgheni, ediția 2015, ca U.P. I Municipiul Gheorgheni, u.a. 46V si 43V2. Dintre speciile care compun habitatele naturale din zona, speciile arbustive: Sambucus racemosa (soc roșu), Rubus idaeus (zmeur) și specia subarbustivă Vaccinium myrtilus (afin) produc fructe care pot oferi hrana vegetala pentru urs. Speciile adoptate pentru plantare sunt, in general, specii heliofile, iar amplasarea perimetrelor de plantare s-a propus in apropierea arboretelor existente, în cadrul poienilor 46V si 43V2, pe locuri deschise, luminate. S-a urmarit asigurarea proximitatii amplasamentelor cu pădurea, pentru a asigura protecție și liniste, o oarecare siguranță speciei urs (Ursus arctos).
Alegerea amplasamentelor adoptate a urmarit evitarea inteferentei animalelor cu traseele turistice – poteca spre Varful Suhardul Mic. Amplasarea puieților in cadrul perimetrelor propuse se va face pe rânduri, iar formulele de împadurire se realizează în biogrupe. Tehnica de împadurire adoptata este prin plantare puieți de talie mica, cu radacina nuda, in gropi normale. La plantare se utilizează puieții necesari asigurarii desimii de puieți/ha care a fost adoptata pentru fiecare dintre plantații, pentru formula de împadurire specifică. Pentru înființarea plantațiilor este necesară cantitatea totala de 15.000 puieți. De asemenea, se cuantifică puieții estimați a fi necesari pentru completarea plantațiilor care se înființeaza, pe măsura ce o parte din puieții plantați se vor usca in cursul sezonului de vegetație.

Calculul necesarului de puieti pe șantiere este prezentat mai jos:
•    U.P. I, u.a. 46V , perimetru 1 (0,5 ha): 100% afin
•    U.P. I, u.a. 46V , perimetru 2 (0,6 ha): 80% Zmeur, 20% Soc
•    U.P. I, u.a. 43 V2, perimetru 1 (1,4 ha): 80% Zmeur, 20% Soc

In acest mod, estimarea necesarul de puieți revine la:
•    Afin: 5000 puieti anul I – plantare, 1000 puieți - completare în anul II și 2000 puieti rezerva acoperire pierderi suplimentare, din calamitați.
•    Zmeur: 8000 puieti anul I plantare, 1600 puieți – completare în anul II si 3200 puieți rezerva acoperire pierderi suplimentare, din calamitați.
•    Soc: 2000 puieti anul I plantare, 400 puieti - completare în anul II si 800 puieți rezerva acoperire pierderi suplimentare, din calamitați.

Activitatea se va implementa pe baza următoarelor etape:
Lucrari premergatoare

•    Identificarea si delimitarea terenurilor prevăzute pentru plantare
•    Măsurătoarea suprafeței perimetrelor de plantare
•    Constituire sistem de evidență a perimetrelor de plantare

Pregatirea terenului:
•    curațirea locului de plantare de tufărișuri, craci uscate, semintisuri neutilizabile de pe zonele de plantare.
•    indepartarea rugilor și a ierburilor înalte de pe locurile de plantare

Pregatirea solului:
•    pichetarea terenului la schema adoptata pentru plantare.
•    pregatirea solului in vetre.

Infiintarea plantatiei:
•    Materialul saditor – puieți de talie mică, cu rădăcina nudă - care se va utiliza pentru plantare trebuie să respecte condițiile tehnice de calitate precizate in STAS 1347 - 04 – “Puieti forestieri cu talie mica, semimijlocie si mijlocie”, precum și prevederile Legii nr.107/2011, cu modificarile și completările ulterioare, privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere.
•    Pământul vegetal de împrumut – turba acida - care se va utiliza in completare pentru umplerea gropilor puietilor din specia afin, trebuie să corespundă ca proprietați fizice și chimice cu cerintele ecologice ale specie afin (Vaccinium myrtillus).

Plantarea puieților necesita urmatoarele cerințe tehnice pentru efectuarea operațiunilor de lucru:
•    purtarea directă a puieților de la depozit șantier la locul de plantare.
•    pregatirea pământului vegetal de imprumut (turba acida) și administrarea lui in gropi. Turba va fi amestecata cu pământul scos din groapa. Administrarea este necesară doar la plantarea speciei afin (Vaccinium myrtillus).
•    executarea gropilor – se va efectua înaintea plantării sau concomitent cu operațiunea de plantare a puieților.
•    plantarea puieților .

Intreținerea plantației:
•    Revizuirea puieților
•    Intreținerea puieților prin mobilizarea solului in jurul puietului se efectuează prin prasila.
•    Descopleșirea puieților .

Completarea puietilor – la efectuarea lucrarii de completare se vor folosi puieți viguroși, cu respectarea compoziției de impadurire si a schemei de lucru care au fost adoptate la plantare.
Completările se vor efectua în sezonul indicat pentru plantare: toamna, după parcurgerea plantațiilor cu operațiunea de control anual și încetarea sezonului de vegetație, sau in primavara urmatoare, înainte de pornirea in vegetație. Cerințele tehnice ale lucrării sunt similare cu cele de la plantare. Prin completare se urmarește asigurarea densitații optime a puieților in vederea asigurării reușitei definitive a plantației.

 

Lucrări efectuate în anul 2022 și 2023

Lucrări premergatoare :
•    Identificarea si delimitarea terenurilor prevăzute pentru plantare
•    Măsurătoarea suprafeței perimetrelor de plantare
•    Constituire sistem de evidență a perimetrelor de plantare
Pregătirea terenului:
•    curațirea locului de plantare de tufărișuri, craci uscate, semintisuri neutilizabile de pe zonele de plantare.
•    indepartarea rugilor și a ierburilor înalte de pe locurile de plantare
Pregătirea solului:
•    pichetarea terenului la schema adoptata pentru plantare.
•    pregatirea solului in vetre.
Inființarea plantatiei:
Terenurile pe care se propune plantarea de puieți din specii fructifere dearbori și arbuști, cu scopul asigurării bazei trofice pentru specia urs, au fost localizate amenajistic conform tabelului următor:

Asigurarea bazei trofice pentru specia urs (Ursus arctos) în habitatul specific prin plantarea de arbuşti pe o suprafaţă de 2,5 ha în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş, utilizând schema de plantare pichetarea terenului la schema 2,0  m între rânduri și 1,0 m între puieți pe rând la zmeura și 1,0  m între rânduri și 1,0 m între puieți pe rând la afin.
La plantare zmeura și soc s-a utilizat puieții necesari asigurării unei desimi de 5000 de exemplare/ha la zmeura și soc, pentru formula de înpădurire: 80% zmeura și 20% soc La plantare afin s-a utilizat puieții necesari asigurării unei desimi de 10000 de exemplare/ha la afin, pentru formula de înpădurire: 100% afin.  De asemenea s-a  cuantificat puieții necesari pentru completarea plantațiilor care se înființează.
Calculul necesarului estimat de puieți este prezentat în tabelul de mai jos (Tabel nr.6 ):

În urma efectuării controlului integral a regenerărilor (plantațiilor),
-inventarierea puieților, s-a verificat respectarea densității compoziției de împădurire și s-a stabilit procentul de prindere a puieţilor.
 Conform Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerarilor nr. 7»aprobate prin OM nr. 1653/2000 se consideră reușita înpăduririi dacă procentul de prindere a plantației atinge pragul ≥ de 85%

 

Fig. nr. 20:. Plantația realizată. Foto Becze István Dávid

 

 

Fig. nr. 21:.Plantare și Fig. nr. 22: Pichetare (Foto: Radu Ionel)


Intreținerea plantației:
•    Revizuirea puieților
•    Intreținerea puieților prin mobilizarea solului in jurul puietului se efectuează prin prasila.
•    Descopleșirea puieților .
•    Completarea puietilor
•    Completările s-a efectuat în sezonul indicat

 

Fig. Nr.22 Complectare și mobilizarea solului Foto: Radu Ionel