Prezentare Parc / Contact

 

Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş R.A. 

S-a constituit ca unitate cu personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în baza Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 şi administrează Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş în urma încheierii contractului nr.736/MMGA/22.05.2004 între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Regia Naţională a Pădurilor şi a Actului adiţional nr. 1/2009 la contractul nr.736/MMGA/22.05.2004, Contractul de administrare provizorie nr. 2655/AK/23.05.2014 / nr.42/AC/23.05.2014, încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva,  Contractul de administrare provizorie a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş nr. 275/23.05.2014 / nr.44/23.05.2014, încheiat între Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva şi RNP-Romsilva Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş R.A., în baza Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 aprobată prin Legea nr.49/2011 şi a Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1470/2013 la Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.1470/2013.

Sediul  Administraţiei Parcului Naţional Cheile Bicazului- Hăşmaş este situat în Staţiunea Izvoru Mureşului, str. Principală nr. 664,  jud. Harghita.
Teritoriul Parcului se întinde pe raza judeţelor Harghita şi Neamţ şi este împărţit în patru zone  :

  • zona de protecție integrală (66%);
  • zona de conservare durabilă (27%);
  • zona de protecţie strictă (6%);
  • zona de dezvoltare durabilă (1%).

Administraţia Parcului Naţional  Cheile Bicazului – Hăşmaş

Izvoru Mureşului
Str. Principală, Nr.664
jud. Harghita
cod poştal 537356

Tel/Fax.  0040-266/336540
e-mail:  pnbicaz@mciuc.rosilva.ro
               pncbh@yahoo.com

www.cheilebicazului-hasmas.ro

PROGRAM DE LUCRU:

      Luni - Joi   0800 - 1630 

      Vineri        0800 - 1400 


PROGRAM DE AUDIENȚE:

      Luni           1000 - 1400