Békás-Szoros - Nagyhagymás Nemzeti Park
Tel./Fax: +40 266 336 540
E-mail: pnbicaz@mciuc.rosilva.ro Cím: Marosfő 664 szám

Biológiai sokféleség


A Hagymás hegység változatos geológiai, geomorfológiai, talajtani és klimatikus tényezői lehetővé tették egy változatos növény- és állatvilág kialakulását.
A Nemzeti Park területén végzett kutatások 1147 felsőbbrendű növényfaj jelenlétét mutatták ki ( melyből 29 hibrid és 99 alfaj).
A Park területének nagy részét lucfenyőerdők borítják, de találhatóak itt elegyes állományú erdők, szubalpesi legelők és kaszálók, valamint fajgazdag, ritka és benszülött növényfajokkal borított mészkősziklák.
A világon egyedül csak itt található bennszülött ( endémikus) növényfaj a békási csűdfű ( Astragalus pseudopurpureus).
Az itt található ritka és védett növényfajok közül megemlítjük a nehézszagú borókát (Juniperus sabina), a Zawadzki mécsvirágot (Silene zawadzkii), az erdei berkipimpót (Waldsteinia geoides Willd.),  a henye boroszlánt (Daphne cneorum), a tiszafát ( Taxus baccata), a boldogasszony papucsát (Cypripedium calceolus), a havasi gyopárt (Leontopodium alpinum) és a vitézvért (Nigritella rubra).
A Nemzeti Park állatvilága gazdag az európaszerte ritka és védett nagyragadozókban mint a medve (Ursus arctos) és farkas (Canis lupus)., de található itt hiúz (Lynx lynx) is.
A sokszor szélsőséges hegyvidéki életkörülményekhez jól alkalmazkodtak a következő lepkefajok az Apolló-lepke (Parnassius apollo) és a C-betűs lepke (Polygonia c-album), a hüllők és kétéltüek közül a sárgahasú unka (Bombina variegata), a tavi béka (Rana ridibunda), az alpesi gőte (Triturus alpestris), a kárpáti gőte (Triturus montandoni), a tarajos gőte (Triturus cristatus), a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) , a barna varangy (Bufo bufo), a gyepi béka (Rana temporaria), az elevenszülő gyík (Lacerta vivipara) , a keresztes vipera (Vipera berus) , a rezsíkló (Coronella austriaca), a madarak közül a hajnalmadár (Tichodroma muraria) , a háromujjú hőcsik (Picoides tridactylus), a bajszos sármány (Emberiza cia), a holló (Corvus corax), a siketfajd (Tetrao urogallus), az uráli bagoly (Strix uralensis), a szirti sas (Aquila chrysaetos) és a nagytermetü emlősök közül,  a már említett nagyragadozókon kívül a gímszarvas (Cervus elaphus), a zerge (Rupicapra rupicapra), stb.