I.    MA 1.Reconstrucţia ecologică a 1.2 ha din habitatul de interes comunitar prioritar 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş, în vederea îmbunătăţirii stării de conservare:

Habitatul păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior este un habitat foarte rar în Europa, de aceea este considerat un habitat prioritar. Este prezent cu o suprafaţă redusă în AP în jurul lacului de baraj natural Lacul Roşu şi în amonte de Lacul Roşu, în spatele barajelor de pe Pârâul Roşu şi Pârâul Oii. Chiar dacă în Formularul standard al ROSCI0027 actualizat, suprafaţa habitatului specificată este 27 ha, în realitate suprafeţele identificate sunt doar de 3,52 ha, insulare, cu o stare globală de conservare redusă, iar 2,53 ha (din totalul de 3,52) prezintă o stare de conservare nefavorabilă.


Tabel nr. 1. suprafețe reconstrucție ecologică
 

Terenurile cuprinse in studiu (proiect) pentru reconstructia ecologica a 1,2 ha din habitatul 91E0* „Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” sunt amplasate pe teritoriul municipiului Gheorgheni - statiunea turistica Lacu Rosu, judetul Harghita, si pe cel al comunei Bicaz-Chei, judetul Neamt.

În vederea înbunătățirii stării de conservare a habitatului forestier: 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) în cadrul proiectului s-a propus lucrări de reconstrucţie ecologică.

Suprafața totală propusă pentru reconstrucția ecologica a habitatului 91E0 păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) este de 1,2 ha, care se regăsec în u.a-urile din tabelul nr.1

Pentru fiecare dintre zonele cuprinse în studiu au fost efectuate studii de cartare stațională pe baza cărora s-au identificat tipurile de sol si tipurile de stațiune. Pentru perimetrele de lucru constituite in u.a. 94A, 18T, 164 AA%,B%,V% se propune plantarea de puieti din specia anin alb (Alnus incana), utilizand formula de impadurire 100 % An , o densitate de puieți de 5000 exemplare/ha, iar schema de plantare este pe randuri orientate paralel cu cursurile de apa. Pentru u.a. 95N se vor utiliza la plantare puieți din specia anin negru (Alnus glutinosa), formula 100 % An n. Pentru plantare se vor utiliza puieți de talie mica, cu radacina nuda, care să respecte reglementarile legale referitoare la provenienta (Legea nr. 107/ 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere) și standardele tehnice de calitate: STAS 1347 - 04 – “Puieți forestieri cu talie mica, semimijlocie și mijlocie”.

Soluţiile tehnice de împădurire pentru fiecare suprafaţă de plantat propusă în proiect se regăsesc în Studiul de împădurire realizat. Se recomanda utilizarea de puieti produsi in pepiniera, din sământa cu provenienta locala, cu respectarea prevederilor Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere.

Pentru plantare se folosesc doar puieti apti de plantat, care să corespundă cantitativ și calitativ cerințelor tehnice prevazute de normative: STAS 1347 - 04 – “Puieți forestieri cu talie mica, semimijlocie și mijlocie”.

Calculul necesarului de puieți, pe șantiere este detaliat în Studiul de împădurire pentru reconstrucţia ecologică a habitatului 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) pe o suprafaţă de 1,2 ha din PNCB-H.

Activitatea se va desfăşura pe baza etapelor descrise mai jos:

Lucrări premergătoare :

    Identificarea și delimitarea terenurilor prevazute pentru plantare
    Masurarea suprafetei perimetrelor de plantare
    Constituire sistem de evidenta a perimetrelor de plantare

Pregătirea terenului:

    curațirea terenului de pietre si grohotis pe locurile de plantare se executa cu scopul asigurarii condițiilor pentru plantarea puieților si protejării acestora față de riscul de deteriorare a acestora ce se poate produce ulterior plantarii, prin antrenarea pietrelor pe versanți odata cu topirea zăpezilor, în caz de precipitații abundente.
    curațirea terenului de tufărisuri, resturi lemnoase uscate de pe zonele de plantare.
    indepărtarea rugilor si a ierburilor înalte de pe locurile de plantare se efectueaza cu secera sau cosorul, de la suprafața solului, fiind urmata de strângerea și depozitarea materialului biodegradabil in grămezi sau siruri, in afara zonelor de plantare.

Pregătirea solului:

    pichetarea terenului la schema de 2,0 x 1,0 m.
    pregatirea solului în vetre, in jurul suprafețelor in care se vor planta puietii.

Inființarea plantației

Plantarea puieților necesită urmatoarele cerințe tehnice pentru efectuarea operațiunilor de lucru:

    purtarea directă a puieților de la depozit șantier la locul de plantare.
    refacerea pichetării terenului
    aducerea la punctele de plantare a pamântului de imprumut necesar pentru formarea “musuroiului”.
    toaletarea rădăcinii puieților și tratarea acestora.
    executarea gropilor
    plantarea puieților – se poziționează puietul in groapa vertical.
    in zonele cu exces de umiditate se va proceda la plantarea “pe musuroi”.

Întreținerea plantației :

    Revizuirea puieților – prin operațiunile de verificare a puieților, îndreptare a celor culcați, tasarea pamantului in jurul puietilor partial dezgropati se urmareste asigurarea poziției corecte în plan vertical a puieților și o buna aderență la pământ a sistemului radicelar. Rădacinile trebuie sa fie integral acoperite, pentru că pornirea în vegetație să se facă în cele mai bune condiții.
    Întreținerea puieților prin mobilizarea solului în jurul puietului se efectueaza prin prasila.
    Descoplesirea puieților – se efectueaza manual cu secera, cosorul sau toporul; acolo unde condițiile de teren permit, lucrarea se poate executa și mecanizat cu motounealta. Se procedeaza la tăierea de jos cu secera sau cosorul a speciilor ierboase și lemnoase concurente, pe întreaga suprafață a plantației. Materialul rezultat se va strânge în grămezi, manunchiuri pe spațiile dintre puieți.

Completarea puieților – la efectuarea lucrării de completare se vor folosi puieți vigurosi, cu respectarea compoziției de împădurire si a schemei de lucru care au fost adoptate la plantare.

Completarile se vor efectua în sezonul indicat pentru plantare: toamna - după parcurgerea plantațiilor cu operațiunea de control anual și încetarea sezonului de vegetație - sau in primavara urmatoare înainte de pornirea in vegetație a puieților.

Cerințele tehnice ale lucrarii sunt similare cu cele de la plantare. Efectuarea controlului anual al regenerărilor - inventarierea puieților.  

Culegerea datelor de teren se va efectua toamna, în intervalul 15 septembrie – 15 octombrie (în conformitate cu prevederile normei tehnice nr.7/2000 aprobata prin O..M. nr.1653/31.10.2000), în fiecare an, pana la declararea reusitei definitive a plantației – realizarea starii de masiv. Se va proceda la inventarierea integrală a puieților din fiecare suprafața de control, cu specificarea numărului total și a numărului de puieți viabili, pentru fiecare din speciile principale. Pentru fiecare plantație (u.a., perimetru de lucru) se întocmeste câte o fișă de teren, conform modelului standardizat prin normativul tehnic privind controlul anual al regenerarilor (nr.7/2000). In functie de rezultatele inventariate se stabileste necesarul de puieti si de lucrari pentru anul urmator, in mod distinct pentru fiecare plantatie (obiectiv). Anual se elaboreză rapoarte de inventariere a puieţilor plantaţi.

Lucrări efectuate în anul 2022 și 2023

Lucrări premergătoare :
•    Identificarea și delimitarea terenurilor prevazute pentru plantare
•    Masurarea suprafetei perimetrelor de plantare
•    Constituire sistem de evidenta a perimetrelor de plantare

Pregătirea terenului:
•    curațirea terenului de pietre și grohotiș pe locurile de plantare sa executat cu scopul asigurarii condițiilor pentru plantarea puieților si protejării acestora față de riscul de deteriorare a acestora ce se poate produce ulterior plantarii, prin antrenarea pietrelor pe versanți odata cu topirea zăpezilor, în caz de precipitații abundente.
•    curațirea terenului de tufărisuri, resturi lemnoase uscate de pe zonele de plantare.
•    indepărtarea rugilor si a ierburilor înalte de pe locurile de plantare se efectueaza cu secera sau cosorul, de la suprafața solului, fiind urmata de strângerea și depozitarea materialului biodegradabil in grămezi sau siruri, in afara zonelor de plantare.

Pregatirea solului:
•    pichetarea terenului la schema de 2,0 x 1,0 m.
•    pregatirea solului în vetre, in jurul suprafețelor in care se vor planta puietii.

Înființarea plantației:
Plantarea puieților s-a efectuat în perioada 11.05.2022-28.05.2022, conform procedurii stabilite ,s-au respectat dimensiunile gropilor 60x80 și prin mușuroaie în u.a. 95N și dimensiunile dintre gropi de2x1 m.
Pentru reconstrucția ecologică a habitatului 91E0* „Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, utilizând schema de plantare pichetarea terenului la schema 2,0  m între rânduri și 1,0 m între puieți pe rând.
La plantare s-a utilizat puieții necesari asigurării unei desimi de 5000 de exemplare/ha, pentru formula de înpădurire: 100% An ( Anin alb, Anin negru –”Alnus incana, Alnus glutinosa”). De asemenea s-a  cuantificat puieții necesari pentru completarea plantațiilor care se înființează.
Calculul necesarului estimat de puieți este prezentat în tabelul de mai jos (Tabel nr.2 ):

Schema de plantare 1 -2 . Plantare puieți anin u.a. 18T. (Foto: Radu Ionel)

Plantație anin u.a. 95N, u.a.164, u.a.94A. (Foto: Radu Ionel)

Întreținerea plantației :

•    Revizuirea puieților – prin operațiunile de verificare a puieților, îndreptare a celor culcați, tasarea pamantului in jurul puietilor partial dezgropati se urmareste asigurarea poziției corecte în plan vertical a puieților și o buna aderență la pământ a sistemului radicelar. Rădacinile trebuie să fie integral acoperite, pentru că pornirea în vegetație să se facă în cele mai bune condiții.
•    Întreținerea puieților prin mobilizarea solului în jurul puietului s-a efectuat.
•    S-a efectuat descoplesirea puieților.

Descoplesirea puieților și Mobilizarea solului. (Foto: Butunoi Ionel)