Revizuirea planului de management integrat al Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas, a siturilor ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hasmas si ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hasmas, precum si a rezervatiilor naturale suprapuse cu acestea,  Cod SMIS 150773

 

RNP Romsilva - Administrația Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas R.A. a inceput, in data de 28.01.2022 implementarea proiectului ”Revizuirea planului de management integrat al Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas, a siturilor ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hasmas si ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hasmas, precum si a rezervatiilor naturale suprapuse cu acestea ”,  Cod SMIS 150773

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.487.298,43 lei, din care: 3.814.203,67 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare; 673.094,76  lei - valoare eligibilă nerambursabilă de la  Guvernul României.

Obiectivul general (scopul) proiectului il reprezinta conservarea biodiversitatii, constientizarea si informarea publicului privind importanta valorilor naturale din ariile protejate de interes comunitar si national Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas, a siturilor ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hasmas si ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hasmas, precum si a rezervatiilor naturale suprapuse cu acestea. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O 1. Asigurarea unui management eficient al speciilor si habitatelor ariilor protejate Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas, a siturilor ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hasmas si ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hasmas, precum si a rezervatiilor naturale suprapuse cu acestea, prin revizuirea şi aprobarea planului de management in concordanta cu legislatia in vigoare - principalul instrument necesar pentru gestionarea eficienta si responsabila a acesteia si pentru asigurarea conservarii durabile a biodiversitatii. Activitatile legate de acest obiectiv urmaresc sa implementeze masuri de conservare in sit, in scopul protejarii biodiversitatii.

O 2. Informarea, constientizarea si consultarea populatiei si a factorilor interesati din zonele limitofe ariilor protejate, in vederea cresterii eficientei actiunilor de management pentru ariile naturale protejate Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas, a siturilor ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hasmas si ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hasmas, precum si a rezervatiilor naturale suprapuse cu acestea. Activitatile de constientizare ce se vor realiza in proiect au un rol important in promovarea obiectivelor de management ale ariei naturale protejate. Cunoasterea importantei conservarii speciilor si habitatelor de catre populatia locala si factorii interesati este necesara pentru intelegerea si acceptarea masurilor de management incluse in planul de management cu privire la conservarea speciilor/habitatelor naturale in contextul gestionarii durabile a resurselor naturale. Acest fapt va conduce la un management eficient si realist al ariilor protejate.

O 3. Intarirerea capacitatii administrative a solicitantului, administrator al ariilor naturale protejate Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas, a siturilor ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hasmas si ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hasmas, precum si a rezervatiilor suprapuse cu acestea, prin achizitionarea unor bunuri necesare bunei desfasurari a managementului sitului şi activităţi de instruire.  Grupul tinta este format din urmatoarele categorii:  autoritătile locale din localităţile din zona ariilor protejate, elevii ce studiază la şcolile şi liceele din zona ariilor protejate, comunitatea locală, proprietari şi administratori de terenuri din zona ariilor protejate (sau membri ai obştilor), proprietari de spaţii de cazare, manageri, operatori de turism, vizitatorii români şi străini ai ariilor protejate. Principalele activităţi ale proiectului sunt:  elaborarea de studii, inventarieri, cartografieri, realizarea strategiei de vizitare si a studiului socio-economic, plan monitorizare, stabilire măsuri de management pentru revizuirea planului de management al Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș, a siturilor ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hășmaș și ROSCI0027 Cheile Bicazului– Hășmaș, precum si a rezervatiilor suprapuse cu acestea, activităţi de consultare, conştientizare şi informare, publicitatea obligatorie a proiectului, activități de instruire, realizare pagina web proiect și achizitia de bunuri in vederea asigurării managementului proiectului și creşterii capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor protejate vizate de proiect.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 25 de luni.

Locul de desfăşurare al proiectului: în Parcul Naţional Cheile Bicazului–Hasmas,  ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hasmas, ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hasmas, precum si în rezervatiile suprapuse cu acestea, care se află pe raza judeţelor Neamț si Harghita, în regiunile de dezvoltare Centru şi Nord-Est, incluzând suprafeţe aparţinând localităţilor Bicaz Chei şi Dămuc din judeţul Neamţ şi Gheorgheni, Voşlăbeni, Tomeşti, Sândominic, Bălan din judeţul Harghita. Proiect cofinanţat din  Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.