Regulament pentru pescuit pe Lacul Roșu

1. Pesuitul este permis numai pe baza permisului de pescuit emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) și numai după achitarea tarifului de pescuit zilnic/săptămânal/lunar la APNCB-H;

2. Este obligatorie, pentru fiecare pescar, respectarea legislației române privind pescuitul;

3. Pescuitul este permis numai pe Lacul Roșu;

4. Pescuitul salmonidelor (păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, lipan, coregon) și a boișteanului este strict interzis;

5. În cazul capturării accidentale a peștilor din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, lipan și coregon precum și a boișteanului, aceștia vor fi eliberați imediat;

6. Pesuitul începe odată cu răsăritul soarelui și se termină cu apusul soarelui;

7. Pescuitul din barcă este interzis;

8. Pescuitul la copcă se face pe proprie răspundere și este permis numai în zona semnalizată în acest sens de către APNCB-H;

9. Este interzisă folosirea motoferăstraielor sau a altor instrumente cu combustibili fosili în scopul realizării copcilor;

10. Pescuitul în scop recreativ -sportiv pe Lacul Roșu, se exercită numai de pe mal, cu o singură undiță prevăzută cu cel mult două cârlige;

11. În sezonul estival (1mai – 15 septembrie), este interzis pescuitul în zona delimitată de către APNCB-H pentru activitatea de agrement cu bărci;

12. Este interzisă recoltarea oricăror altor viețuitoare acvatice (raci, broaște, etc.); Este strict interzisă aruncarea în lac su pe mal a deșeurilor de orice fel;